پرسه زدنهای شب عید

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


تو را می خواهم ...

برای پرسه زدن های شب عید و نشان کردن یک جفت ماهی قرمز

         ما دو خودکار، روی یک کاغذ

         ما یک حد که میل به بینهایت دارد

         ما دو خط کج که میرسند به هم

         ما اصلا یک دو به علاوه دو که می شود پنج!!


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها